הצהרת מדיניות האיכות והשרות

 

חברת‭ ‬נסיה‭ ‬טכנולוגיה‭ ‬בעלת‭ ‬תקןISO9001‭ ‬ ממכון‭ ‬התקנים‭ ‬הישראלי,‭ ‬מדובר‭ ‬בתקן‭ ‬ניהול‭ ‬איכות‭ ‬ושרות‭ ‬אשר‭ ‬מוודא‭ ‬את‭ ‬הסטנדרטים‭ ‬בו‭ ‬החברה מנהלת את האיכות ונותנת שרות ללקוחותיה, התקן מעמיד‭ ‬את‭ ‬החברה‭ ‬במבחנים‭ ‬תקופתיים‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬מכון‭ ‬התקנים‭ ‬הישראלי ‬לחידושו. 

הגופים המאשרים את מגוון מוצרי החברה: 1. FDA של ארצות הברית 2. CE של האיחוד האירופאי 3. TUV SUD של גרמניה 4. ISO13485 אשר הינו תקן איכות ליצור ציוד רפואי המחמיר בעולם 5. משרד הבריאות הישראלי. ‬מדיניות‭ ‬האיכות‭ ‬של‭ ‬נסיה‭ ‬טכנולוגיה‭ ‬מתבססת‭ ‬על‭ ‬ההנחיות‭ ‬הכלולות‭ ‬בתקנים‭ ‬אלו‭ ‬יחד ‬עם‭ ‬תקנים נוספים, ‬תקנות‭ ‬וצווים‭ ‬ישימים, ‬דרישות‭ ‬משרד‭ ‬הבריאות‭ ‬ועוד. ‬כמו‭ ‬כן‭ ‬החברה‭ ‬אחראית‭ ‬על‭ ‬הטמעתן‭ ‬בכל‭ ‬מגוון‭ ‬פעילותיה‭.‬

‭ ‬

מטרת‭ ‬המדיניות‭ ‬ליצור‭ ‬תרבות‭ ‬ושיטת‭ ‬עבודה‭ ‬אשר‭ ‬ישפרו‭ ‬את‭ ‬שרותיה‭ ‬ומוצריה‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬ואת‭ ‬יכולת‭ ‬התחרותיות‭ ‬שלה‭.‬

‭ ‬

הנהלת‭ ‬החברה‭ ‬רואה‭ ‬באיכות‭ ‬יעד‭ ‬מרכזי‭ ‬ומנחה‭ ‬את‭ ‬עובדיה‭ ‬להיצמד‭ ‬להנחיות‭ ‬ולהוראות‭.‬

הנהלת‭ ‬החברה‭ ‬מתחייבת‭ ‬להוביל‭ ‬בתחום‭ ‬וזאת‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬שרות‭ ‬כמנגנון‭ ‬ממנף‭ ‬להתפתחות‭.

התמקדות‭ ‬בשרות‭ ‬לקוחות‭ ‬אישי‭ ‬ומקצועי‭ ‬ללקוחות ‬והקפדה‭ ‬על‭ ‬מילוי‭ ‬כל‭ ‬התנאים‭ ‬שנדרשו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הלקוח‭ ‬בחוזים‭ ‬או‭ ‬בהתקשרויות‭ ‬שונות‭, ‬ולעמוד‭ ‬בצפיות‭ ‬הלקוח‭.‬

הנהלת‭ ‬החברה‭ ‬מחוייבת‭ ‬לשיפור‭ ‬מתמיד‭ ‬של‭ ‬מערכת‭ ‬ניהול‭ ‬האיכות והשרות.

מדיניות‭ ‬החברה‭ ‬תובא‭ ‬לידיעת‭ ‬העובדים‭ ‬במטרה‭ ‬להבטיח‭ ‬הבנתה‭ ‬וביצועה‭.‬

‭ ‬

מטרות‭ ‬האיכות

1. עליה‭ ‬מתמדת‭ ‬של‭ ‬שביעות‭ ‬רצון‭ ‬הלקוחות‭ ‬מביצועיה‭ ‬של‭ ‬החברה‭.‬

2. שיפור‭ ‬מתמיד‭ ‬באיכות‭ ‬העבודה‭.‬

3. העלאת‭ ‬רמת‭ ‬מודעות‭ ‬העובדים‭ ‬לאיכות‭ ‬ושיפור‭ ‬המשאב‭ ‬האנושי‭.‬

4. החדרת‭ ‬האיכות‭ ‬ובנייתה‭ ‬אל‭ ‬תוך‭ ‬כל‭ ‬התהליכים‭ ‬המתקיימים‭ ‬בחברה‭.‬

‭ ‬

אחריות לביצוע

‭ ‬

1. האחריות‭ ‬לקיים‭ ‬את‭ ‬מדיניות‭ ‬האיכות‭ ‬חלה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬עובדי‭ ‬החברה‭.‬

2. יישום, ‬מעקב‭ ‬ופיקוח‭ ‬על‭ ‬יישום‭ ‬נהלי‭ ‬האיכות‭ - ‬באחריות‭ ‬נציג‭ ‬ההנהלה‭.‬

3. ביצוע‭ ‬סקרי‭ ‬הנהלה‭ ‬על ‬מנת‭ ‬לעקוב‭ ‬אחרי‭ ‬קיום‭ ‬מדיניות‭ ‬ניהול‭ ‬האיכות‭ - ‬באחריות‭ ‬מנהל‭ה ‬איכות‭.‬